Tag Archives: izbori

Identitet i strah u politici

Diskusija na savetovanju „Izbori i izborne koalicije”

u organizaciji IDES iz Bijeljine

 

Banja Luka, 30.06.2006. godine,

I

– Prof. dr Ivan Šijaković:

Ja sam hteo da kažem nekoliko stvari, prvo ovo pitanje koje je kolega Aleksa Milojevic pokrenuo: zašto nema volje da se nešto odlučnije učini u BiH? Ne samo u BiH, nego na prostoru koji se simbolično može naznačiti u koordinatama – od Zagreba do Anadolije i od Temišvara do Dubrovnika. Zašto tu ne može nešto više da se učini (u smislu ljudskog, građanskog uspeha, stvararlaštva, zadovoljstva) godinama, decenijama, pa i vekovima, osim u nekoliko tih kratkih perioda, među kojima je bio i „Titov period”, bez obzira kako ga sada shvatali, procenjivali i vrednovali.

MALE PARTIJE I DRUŠTVENI INTERESI

Apstrakt

Male partije su specifična forma političkog organizovanja i učešća u višepartijskom sistemu  savremenih društava. Za teoretičare i analitičare političkih partija i partijskih sistema, posebno je interesantno praćenje nastanka, razvoja i delovanja malih političkih partija u postsocijalističkim društvima ili društvima u periodu tranzicije od socijalizma ka tržišnoj privredi i demokratiji. U ovom radu se traga za odgovorom kako i zašto nastaju male partije, odnosno koga one predstavljaju, koji socijalni slojevi su njihov oslonac, imaju li one svoje socijalno uporište i čije interese zastupaju (politički artikulišu). Većinu svojih izbornih i parlamentarnih aktivnosti male partije vezuju za koalicije sa drugim partijama. Odnosi u koalicijama i delovanje koalicija, predstavljaju posebno interesantan predmet istraživanja. Ovde će biti reči o primerima delovanja malih partija u BiH, posebno kroz prizmu parlamentarnih izbora oktobra 2006. godine.