Category Archives: Naučni i stručni tekstovi

Mržnja kao instrument socijalne kontrole

Ivan Šijaković
Nemanja Đukić

Rezime: Polazeći od analize prakse i mehanizama socijalne kontrole, rad elaborira fenomen mržnje kao instrument efikasne socijalne kontrole.Kroz praksu manipulacije, mržnja se preobražava iz očekivanog, razarajućeg, instrumenta u iznenađujuće, homegenizujući i disciplinujući faktor koji drži grupu na okupu, podstiče je i pretvara u pokret. Mržnja kao “delanje”, snaga i energija grupe, stalno proizvodi nove predmete mržnje i održava postojeće. Zbog toga ona ima pozitivnu funkciju za grupu, vođu i pojedinca koji je praktijuje i kroz nju ostvaruje unutrašnju i spoljašnju homogenizaciju, kao i lojalnost grupi i vođi. „Govor mržnje“ je „merni instrument“ stepena, jačine i usmerenosti mržnje. Njega je skoro nemoguće eliminisati iz društva, jer počiva na „misli mržnje“, na kognitivnoj dimenziji. On je jezik, a jezik je samo simbol misli, sredstvo komunikacije u grupi i društvu. Jezik može da se menja ali njegov izvor ostaje i dalje isti.

Preduzetništvo i kulturne vrednosti

Rezime

U ovom radu autor istražuje uticaj kulture, kulturnih tokova i kulturnih vrednosti na ekonomski razvoj, preduzetničku inicijativu i društveni progres. U prethodnoj deceniji pojavilo se dosta radova koji nastoje da pokažu veliki značaj i uticaj kulture i tradicije na ekonomiju i privredni razvoj. Veliki raskorak u ekonomskom razvoju između pojedih država i regiona u svetu, pokrenuo je pitanje da li je kultura ta prepreka bržem razvoju. Pokazuje se da neke kulture i sistemi vrednosti daju podršku i pospešuju ekonomski razvoj kroz preduzetništvo, inovacije, kreacije, konkurenciju i inicijativu. Na drugoj strani, postoje kulture koje svojim tradicionalnim vrednostima i stavovima sprečavaju inovacije, kreativnost i slobodu stvaralaštva, što negativno utiče na privredni rast i ekonomski razvoj. Jedne kulture stvaraju povoljnu preduzetničku klimu, a druge ne.

Položaj žene u društvu

dr Ivan Šijaković

NOVA PODRUČJA SUKOBA IZMEĐU MUŠKARCA I ŽENE[1]

Rezime

Može se reći da je, u savremenom društvu, ostvaraen značajan napredak u emancipaciji žena, u svim područjima i na svim prostorima globusa. Ipak je ostalo još mnogo prostora gde se žena nalazi u podređenom, ugroženom pa i u potpuno nehumanom položaju. Mnoštvo trdicionalnih i patrijarhalnih društva i društvenih grupa i dalje ostvaruje večitu težnju da žena ostane zarobljena u privatnoj sferi, vezana za kuću i decu, da “služi” mužu i porodici, da se žrtvuje, da bude neprimetna, daleko od javne sfere društva i slobodnog građanskog života. To je izvor stalnog sukoba između muškarca i žene, koji se iz dana u dan stalno širi.

Poslovna etika *

Rezime

Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumeva visok stepen poverenja ili socijalnog kapitala, odnosno pokreće dilemu o odnosu između ekonomije i etike. Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi veliku štetu kako pojedinim kompanijama, tako i ukupnoj svetskoj ekonomiji. Zbog toga se ovoj temi posvećuje sve više pažnje u istraživanjima i edukaciji.

Kuda ide savremena porodica

Rezime

Ovaj tekst analizira krizu savremene porodice. Patrijarhalna porodica se nalazi u stanju duboke krize i promene položaja, uloge i značaja u savremenom društvu. Savremena porodica je optrećena mnoštvom problema: siromaštvo, nasilje unutar poropdice, traganje za putevima slobode i samostalnosti njenih članova, gubljenje identiteta i uloge osnovne ćelije i nukleusa društvene strukture. Poseban problem predstavljaju grupe i zajednice koje se javljaju sa namerom da postanu alternativa klasičnoj porodici ( homoseksualni brakovi, kohabitacija, brakovi bez dece, samohrane majke, očevi sa decom bez supruga). Globalizacija savremenog društva nameće uslove za transformaciju (globalizaciju) savremene porodice i izmenu njene klasične strukture, uloge i značaja.