All posts by Ivan

Socijalni otpor, demokratija i vlast u BiH

Sagovornik Novog Fronta je prof. dr Ivan Šijaković, sociolog, profesor Opšte sociologije, Klasičnih i Savremenih socioloških teorija na studijskoj grupi sociologija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

1. Profesore Šijakoviću, zastupate tezu da Bosnu i Hercegovinu može spasiti samo vladavina stručnjaka. Ima li BiH te stručnjake, ko su oni, i da li su dovoljno stručni da društvo, koje je evidentno posrnulo u svim sferama, povedu u boljem smijeru?