Monthly Archives: June 2013

Ivan Šijaković – Sociologija i BiH

Četiri pitanja o mestu i ulozi sociologije u bosanskohercegovačkom društvu

Stanje i problemi bosanskohercegovačkog društva danas, vapiju za sociologijom i sociološkim promišljanjem, anlizom i istraživanjem. Već dvadeset godina ovo društvo predstavlja pravu “laboratoriju” za društvene nauke, posebno za sociologiju. To nama kao sociolozima može predstavljati “zadovoljstvo” zbog prilike da pratimo, analiziramo, istražujemo, komentarišemo, ali kao članovima tog društva i učesnicima u svakodnevnim događanjima, ostavlja gorak ukus i osećaj tjeskobe zbog problema, protivrječnosti, konflikata, fragmentacije, tribalizacije, socijalnog, kulturnog i duhovnog zaostajanja bosanskohercegovačkog društva za razvijenim delovima svijeta. Da bi sociologija bila spremna odgovoriti na takvo stanje i izazove, mora stalno propitivati svoje stanje i poziciju, počevši od teorijsko metodološkog okvira, akademskog mjesta i uloge, pa do prihvatanja i priznanja mjesta sociologa u našem društvu danas. U tom smislu, čini mi se, da je potrebno imati u vidu i uvijek postavljati bar četiri pitanja o stanju sociologije i njenom uzajamnom odnosu sa bosanskohercegovačkim društvom: 1) kakvo je teorijsko stanje sociologije kod nas? 2) Kakvo je stanje unutar sociologije kao akademske discipline (položaj na univerzitetima)? 3) Kakva je sociološka infrastruktura u BiH? 4) Kakav je prostor i mogućnosti zaposlenja mladih diplomiranih sociologa?