Monthly Archives: March 2012

BiH može spasiti samo vladavina stručnjaka

05.02.2012
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora – Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banjaluci. (razgovor vodio Omer Karabeg)
Razgovaralo se o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon formiranja Vijeća ministara početi da se izvlači iz krize ili će se nastaviti sukobi lidera vladajućih partija, šta je danas Bosna i Hercegovina – federacija, konfederacija ili savez entiteta, zašto je 17 godina nakon završetka rata i dalje veliko nepoverenje među narodima Bosne i Hercegovine, ko je kriv za dugogodišnju krizu – lideri ili politički sistem, postoji li državni okvir u kome bi Bosna i Hercegovina mogla funkcionisati, zašto su bosanskohercegovački političari praktično nezamjenjivi, da li bi se masovnim bojkotom izbora mogle delegitimisati sadašnje političke garniture, kao i tome da li bi Bosnu i Hercegovinu mogla spasiti vladavina stručnjaka koji ne pripadaju političkim partijama.
Omer Karabeg: Mislite li da će nakon formiranja Vijeća ministara, na šta se čekalo više od 14 mjeseci, Bosna i Hercegovina postepeno početi da se izvlači iz krize?