Monthly Archives: March 2008

Preduzetništvo i kulturne vrednosti

Rezime

U ovom radu autor istražuje uticaj kulture, kulturnih tokova i kulturnih vrednosti na ekonomski razvoj, preduzetničku inicijativu i društveni progres. U prethodnoj deceniji pojavilo se dosta radova koji nastoje da pokažu veliki značaj i uticaj kulture i tradicije na ekonomiju i privredni razvoj. Veliki raskorak u ekonomskom razvoju između pojedih država i regiona u svetu, pokrenuo je pitanje da li je kultura ta prepreka bržem razvoju. Pokazuje se da neke kulture i sistemi vrednosti daju podršku i pospešuju ekonomski razvoj kroz preduzetništvo, inovacije, kreacije, konkurenciju i inicijativu. Na drugoj strani, postoje kulture koje svojim tradicionalnim vrednostima i stavovima sprečavaju inovacije, kreativnost i slobodu stvaralaštva, što negativno utiče na privredni rast i ekonomski razvoj. Jedne kulture stvaraju povoljnu preduzetničku klimu, a druge ne.

Terrorism and the Problem of Identity

Abstract
Terrorism is phenomenon of modern society, which became expressive especially in second half of twentieth century. There is real danger that it could increase in growing number of terrorist groups, their aims, arms and ways of work, and that it could effect also in twentieth first century. Terrorism endangers the most important product of modern times: democracy, freedom, and human rights. There are different causes and reasons for existing of terrorist organizations and their cruel terrorist actions. This text analyzed question of identity as possible reason for existing of different terrorist groups and organizations and for their actions. Search for identity and question how to defend it create different problems and difficulties for individuals and groups. That identity is one-sided, disported, based on false faith and so called salvation, but, to defend it somebody is prepared to sacrifice everything, his own life if that is necessary (but frequently somebody else’s). That way, terrorism can be understood as way of defending that identity.

Mladi i moral

Odgovori na pitanja novinara lista Glas Srpske
Da li u našem društvu postoji kriza morala i na koji način se ona manifestuje kod mladih ljudi?
Kriza morala u našem društvu postoji već duži period, vremenski mereno, već nekih 20-tak godina. U tom periodu je došlo i do potpunog nestanka morala (rat, neposredno predratno vreme i par godina posle rata) , odnosno vadavine nemorala, u društvu, društvenim grupama i kod pojedinaca. Preciznije rečeno, mi danas nemamo osnovne elemente razvijenog i sigurnog morala kao važne kohezivne društvene snage. Nemamo moralne norme, jer se može raditi sve ono što je u ranijem periodu, kao i u današnjem razvijenom, demokratskom i civilizovanom društvu nedopustivo i podložno jvanoj građanskoj osudi i odbacivanju, kao što su: organizovani kriminal, otvoreno nasilje, krađa, otimonje, ratno profiterstvo, korupcija, prevare, manipulacije, pucnjava i ubistva na ulici, nepotizam, zloupotreba položaja, trgovina ljudima, nedozvoljenim sredstvima, narkoticima, razni crnoberzijanci, sive zone, politička trgovina, pojava lažnih heroja i samozvanih vođa, stručnjaka, gatara, nadrilekara, kupovina diploma i slično.

Kosovo

5.1. 2005.

TREBA LI SRBIJA PRVA DA PONUDI KOSOVU NEZAVISNOST?

Kosmetski problem je Gordijev čvor Jugoistočne Evrope, posebno zapadnog Balkana. Mnogi već godinama i decenijama pokušavaju da otkriju kako je zapetljan taj čvor, gde mu je kraj i početak, kako bi se mogao razvezati, ali uzalud – Aleksandra niotkud. Srbiju razne muke muče i problemi pritiskaju, dolaze i prolaze, ali kosmetski problem ostaje kao konstanta. Tako prođe i 2004. godina koja je pokazala svu agresivnost Albanaca na Kosmetu, iznenađenost, nesigurnost, bojažljivost i nepouzdanost UMNIK-a, te sporost, neodlučnost, odsustvo ideja i inicijative kod političkih vlasti i političkih struktura u Beogradu.

Položaj žene u društvu

dr Ivan Šijaković

NOVA PODRUČJA SUKOBA IZMEĐU MUŠKARCA I ŽENE[1]

Rezime

Može se reći da je, u savremenom društvu, ostvaraen značajan napredak u emancipaciji žena, u svim područjima i na svim prostorima globusa. Ipak je ostalo još mnogo prostora gde se žena nalazi u podređenom, ugroženom pa i u potpuno nehumanom položaju. Mnoštvo trdicionalnih i patrijarhalnih društva i društvenih grupa i dalje ostvaruje večitu težnju da žena ostane zarobljena u privatnoj sferi, vezana za kuću i decu, da “služi” mužu i porodici, da se žrtvuje, da bude neprimetna, daleko od javne sfere društva i slobodnog građanskog života. To je izvor stalnog sukoba između muškarca i žene, koji se iz dana u dan stalno širi.