Monthly Archives: February 2008

LIFE ANXIETY AND THE VALUE PROFILE OF YOUNG PEOPLE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Ivan Sijakovic*, Ph.D.,
Summary

In this work we do research on how the post war development and the transitional period through which is going the society in Bosnia and Herzegovina, and especially in the Republic of Srpska, is affecting the forming of values, value attitudes, and the building of the value profile of young people. We have stated that poverty, poor economic development, social disintegration, political, ethnic and cultural divisions and conflicts are creating a feeling of life anxiety and act frustrating on most of young people in the Republic of Srpska. That affects the forming of the value system in which freedom, justice, and honesty take the first three places on the ranking of values, and are put before knowledge, personal success and work. Aspiration for freedom and justice motivates young people to leave or to want to leave the territory of the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina.

Identitet i strah u politici

Diskusija na savetovanju „Izbori i izborne koalicije”

u organizaciji IDES iz Bijeljine

 

Banja Luka, 30.06.2006. godine,

I

– Prof. dr Ivan Šijaković:

Ja sam hteo da kažem nekoliko stvari, prvo ovo pitanje koje je kolega Aleksa Milojevic pokrenuo: zašto nema volje da se nešto odlučnije učini u BiH? Ne samo u BiH, nego na prostoru koji se simbolično može naznačiti u koordinatama – od Zagreba do Anadolije i od Temišvara do Dubrovnika. Zašto tu ne može nešto više da se učini (u smislu ljudskog, građanskog uspeha, stvararlaštva, zadovoljstva) godinama, decenijama, pa i vekovima, osim u nekoliko tih kratkih perioda, među kojima je bio i „Titov period”, bez obzira kako ga sada shvatali, procenjivali i vrednovali.

Poslovna etika *

Rezime

Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumeva visok stepen poverenja ili socijalnog kapitala, odnosno pokreće dilemu o odnosu između ekonomije i etike. Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi veliku štetu kako pojedinim kompanijama, tako i ukupnoj svetskoj ekonomiji. Zbog toga se ovoj temi posvećuje sve više pažnje u istraživanjima i edukaciji.

Kuda ide savremena porodica

Rezime

Ovaj tekst analizira krizu savremene porodice. Patrijarhalna porodica se nalazi u stanju duboke krize i promene položaja, uloge i značaja u savremenom društvu. Savremena porodica je optrećena mnoštvom problema: siromaštvo, nasilje unutar poropdice, traganje za putevima slobode i samostalnosti njenih članova, gubljenje identiteta i uloge osnovne ćelije i nukleusa društvene strukture. Poseban problem predstavljaju grupe i zajednice koje se javljaju sa namerom da postanu alternativa klasičnoj porodici ( homoseksualni brakovi, kohabitacija, brakovi bez dece, samohrane majke, očevi sa decom bez supruga). Globalizacija savremenog društva nameće uslove za transformaciju (globalizaciju) savremene porodice i izmenu njene klasične strukture, uloge i značaja.

Građansko društvo u kandžama etnokratije

Uvod

Tradicija obuhvata sve oblike čovekovog stvaralaštva i aktivnosti i sva područja na kojima se to stvaralaštvo i te aktivnosti ispoljavaju. Tako danas možemo govoriti o tradiciji u ekonomiji, radu, obrazovanju, nauci, umetnosti, međuljudskim odnosima, politici, ideologiji i slično. Drugačije rečeno, tradicija kao kulturni “kod” utiče na sve oblike i sva područja čovekovog delovanja i ostavlja tragove u njima. U kolokvijalnom smislu tradicijom se smatra nešto što je opterećeno navikama, stavovima i mišljenjima iz prošlosti, nešto što egzistira uporedo sa modernim i savremenim, nešto što se uporno i tvrdokorno suprostavlja inovacijama i promenama, posebno u načinu života i ophođenja sa drugima. Dakle, tradicija može da služi kao orjentacija i pomoć u delovanju pojedinca, grupe ili zajednice, ali može da bude i odlučujuća smetnja i opterećenje kod odluke da se prihvati nešto novo i da se hrabrije krene u reforme i promene u društvu. U ovom radu nastojim da iznesem neke stavove o uticaju tradidicije (njenih negativnih i tamnih strana) na savremenu političku kulturu i građansko društvo, imajući u vidu zbivanja u bivšoj Jugoslaviji u prethodnoj deceniji.